Groot onderhoud aan 318 woningen in Delft – Vervolg